Kontakt
Ja
Artur Wyrzykowski
Reżyser, scenarzysta, producent i sprawca całego zamieszania.
artur@boldhumans.pl
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0) Film pt. Wszystko w reżyserii Artura Wyrzykowskiego,
oraz inne utwory publikowane na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons.